Agrega Standartları

 

AGREGA STANDARTLARI TABLOSU

 EN 12620

Aggregates for Concrete

TS 706
EN 12620

Beton agregaları

EN 932-3

Tests for general properties of aggregates - Part 3 : Procedure and terminology for simplified petrographic description

TS 10088
EN 932-3

Agregaların Genel Özellikleri için Deneyler - Kısım 3- Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama İçin İşlem ve Terminoloji

EN 933-1

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1 : Determination of particle size distribution - Sieving method

TS 3530
EN 933-1

Agregaların Geometrik Özellikleri için Deneyler: Bölüm 1- Tane Büyüküğü Dağılımı Tayini- Eleme Metodu

EN 933-3

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3 : Determination of particle shape – Flakiness index

TS 9582
EN 933-3

Agregaların Geometrik Özellikleri için Deneyler: Bölüm 3- Tane Şekli Tayini – Yassılık Endeksi

EN 933-4

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 4 : Determination of particle shape – Shape index

TS 3814
EN 933-4

Agregaların Geometrik Özellikleri için Deneyler: Bölüm 4- Tane Şeklinin Tayini – Şekil İndisi

EN 933-7

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 7 : Determination of shell content – Percentage of shells in coarse aggregates

TS EN 933-7

Agregaların Geometrik Özellikleri için Deneyler Kısım 7: İri  Agregalarda Kavkıların Yüzdesi – Kavkı İçeriğinin Tayini

EN 933-8

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 8 : Assessment of fines- Sand equivalent test

TS EN 933-8

Agregaların Geometrik Özellikleri için Deneyler Bölüm 8: İnce Tanelerin Tayini – Kum Eş değeri Tayini

EN 933-9

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9 : Assessment of fines-
Methylene blue test

TS EN 933-9

Agregaların Geometrik Özellikleri için Deneyler Bölüm 9: İnce Tanelerin Tayini – Metilen Mavisi Deneyi

EN 1097-2

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2 : Methods for the determination of the resistance to fragmentation

TS EN 1097-2

Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri için Deneyler –Bölüm 2: Parçalanma Direncinin Tayini için Metotlar

EN 1097-3

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 3 : Determination of loose bulk density and voids

TS EN 1097-3

Agregaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri için Deneyler: Bölüm 3-Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini

EN 1097-6

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6 : Determination of particle density and water absorption

TS EN 1097-6

Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri için Deneyler –Bölüm 6: Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini

EN 1367-1

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1 :  Determination of the resistance to freezing and thawing

TS EN 1367-1

Agregaların Termal ve Atmosferik Etkilere Karşı Özellikleri için Deneyler - Bölüm 1:Donmaya ve Çözülmeye Karşı Direncin Tayini,

EN 1367-2

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2 :  Magnesium sulphate test

TS EN 1367-2

Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri için Deneyler – Bölüm 2: Magnezyum Sülfat Deneyi

EN 1367-4

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 4 :  Determination of drying shrinkage

TS EN 1367-4

Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri için Deneyler – Bölüm 4: Kuruma Çekmesi Tayini

EN 1744-1

Tests for chemical properties of aggregates - Part 1 : Chemical Analysis

TS EN 1744-1

Agregaların Kimyasal Özellikleri için Deneyler – Bölüm 1: Kimyasal Analiz